Služby

Vyberte si z našej širokej ponuky

Monitoring kybernetických útokov

SIEM monitoring

V dnešnej dobe systémy umožňujú automatické sledovanie podozrivej aktivity v sieti a upozorňujú tak na potenciálnu hrozbu bez zásahu správcu. Manuálne sledovanie siete nemusí vždy správne vyhodnotiť aktivitu v sieti, čo môže mať za následok jej ohrozenie alebo preťaženie. Systém SIEM automaticky vyhodnocuje jednotlivé prístupy do siete a pokusy o prienik do nej, pričom porovnáva aj zdanlivo nesúvisiace udalosti, ktoré by pozornému oku odborníka mohli uniknúť. Dokáže tak identifikovať už vznik hrozby na rôznych častiach siete a informovať o tom našu spoločnosť - v cene služby vám totiž poskytujeme špecialistu na bezpečnosť ako aj špecialistu na procesnú bezpečnosť. Ako SIEM systém používame AccelOps, ktorého kolektory sú inštalované priamo na zariadeniach vašej siete a prostredníctvom vzdialeného prístupu prepojené s monitoringom v našej spoločnosti. Týmto riešením neprichádza k úniku informácií zo spoločnosti a tiež zbytočnému zaťažovaniu internetového pripojenia.

Skratka SIEM znamená Security Incident and Event Management, teda aktívny zber a porovnávanie dát z rôznych typov zariadení a serverov a následné spúšťanie príslušných procesov.

BackDoor Detection

Systémy v sieti treba po ich nasadení udržiavať vždy v stopercentnej kondícii, a to najmä po stránke aktualizácií. Z času na čas sa totiž môže objaviť bezpečnostná diera – tzv. „zadné vrátka“ (backdoor), pomocou ktorej by sa útočníci mohli zmocniť prístupu do vašej siete a tak aj dát v nej, čo môže mať katastrofálne dôsledky. Pri stovkách zariadení v sieti je už problém monitorovať všetky potenciálne hrozby. Naša spoločnosť vám v tomto vie pomôcť nasadením systému na zisťovanie bezpečnostných dier Nessus, ktorý bude implementovaný priamo u vás. Systém aktívne monitoruje všetky dôležité zariadenia a cez vzdialený prístup informuje našu spoločnosť o vzniku potenciálnej hrozby. Náš CSIRT tím následne všetky hrozby vyhodnocuje a na základe vyhodnotenia vás tak potom vieme informovať o tom, akým spôsobom vašu sieť zabezpečiť a odstrániť tieto bezpečnostné diery (napríklad aktualizáciou operačného systému alebo inštalovaním aktualizácie firewallu).

CSIRT tím je skratka pre Computer Security Incident Response Team - jedná sa o špecialistov na bezpečnosť, ktorí vyhodnocujú všetky informácie o incidentoch vo vašej sieti a poskytnú vám tak vždy odborné stanovisko k danému problému.

Prečo si vybrať nás?

Dôveryhodnosť

Na trhu pôsobíme už od roku 2008 a našu dôveryhodnosť potvrdzujú partnerstvá popredných spoločností v oblasti IT a hlavne množstvo spokojných zákazníkov, ktorí využívajú naše služby. Nie sme nováčikom a vieme, čo vaša IT infraštruktúra potrebuje a radi vám to ponúkneme. O našej kvalite hovorí aj certifikácia systémov manažérstva podľa normy ISO 9 001.

Profesionalita

Bezpečnosť vašich dát nedokáže chrániť len tak niekto. Obráťte sa teda na profesionálneho partnera. Naše bohaté skúsenosti potvrdzujú školenia, ktoré naši zamestnanci absolvujú pravidelne, aby vám vedeli vždy poskytnúť adekvátne rady a zabezpečiť tak plynulý a ničím nerušený chod vašej infraštruktúry. Sme vlastníkom certifikácie 27 001, takže vaše dáta sú u nás v bezpečí.

Efektivita

Neponúkame vám riešenia, ktoré sú pre vás zbytočné, len aby sme na vás zarobili. Našim cieľom nie je nanútiť vám robustné riešenie, ktoré budete využívať na minimum, no zároveň návrh štruktúry berieme vážne aj s ohľadom na prípadné plány rozvoja vašej spoločnosti. Prioritou pre nás je vaša spokojnosť a bezpečnosť vašich dát.

Referencie

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Motor-Car Group
Zeppelin SK Ltd.
Slovak Telekom, a.s.
GGE a.s.
UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Novinky viac článkov »

Refoma získala 2 partnerské ocenenia Fortinet

Refoma získala 2 partnerské ocenenia Fortinet

23.05.2022 | Vo štvrtok 19. Mája 2022 prebiehali na Slovensku tradičné partnerské dni spoločnosti Fortinet, ktorých sa zúčastnila aj ReFoMa. V rámci tejto akcie Fortinet, svetový líder v oblasti sieťovej bezpečnosti, každoročne udeľuje ocenenia v niekoľkých rôznych kategóriách. Sme hrdí, že si za minulý rok odnášame hneď dve ocenenia. Jedno prvenstvo si odnášame v kategórii "Skokan roku" slovenského trhu, a to za najvyšší medziročný nárast predajov. Druhé prvenstvo sme získali priamo od francúzskej centrály Fortinet, a to v kategórii "SMB Hero". Ďakujeme za ocenenie práce všetkých našich kolegov!

Čítať viac »

Kontakt


ReFoMa, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina, Slovakia

+421 41/202 88 80 – sekretariát
+421 41/202 88 80 – obchodné oddelenie
IČO: 43892345
DIČ: 2022541378
IČ DPH: SK2022541378
Okresný súd Žilina, odd.: Sro, vl. číslo 20197/L

Bankové spojenie (IBAN):
SK13 1100 0000 0026 2582 3735